44 Yıllık Tecrübeye Hoşgeldiniz

BAŞVURU

GENEL AÇIKLAMA:

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ( bundan sonra kısaca “KVK Kanunu” olarak anılacaktır) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır) KVK Kanunu’un 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan
Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel
Verilerin Korunması Kurulu “Kurul” tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza
iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak ;

▪ Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,
▪ Noter vasıtasıyla,
▪ Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli
elektronik imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek
suretiyle,
tarafımıza iletilebilecektir.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin 5. maddesinde belirtilen bilgi ve belgeler ile birlikte başvuru yapılması gerektiğinden başvurunuza alttaki bilgi ve belgeler ekli olmalıdır, aksi halde talebinizin dikkate alınamaması mümkün olacaktır;

a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
d) Talep konusu,
bulunması zorunludur. Ayrıca Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenir.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru
kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

Elektronik başvuru formunu aşağıdaki linkle tıklayarak indiriniz. ”  emrah@karamantekstil.com.tr  ” adresine formu doldurduktan sonra yollayabilirsiniz. dilerseniz. eldende  veya kargo ilede teslim edebilirsiniz.

BAŞVURU FORMUNU TIKLAYIP İNDİRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN